Skip available courses

Available courses

NOVO!

U novoj verziji testova (2018) dodate su najnovije izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji i pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima!

Testovi za polaganje vozačkog ispita namenjeni za učenike srednjih saobraćajnih škola obrazovnih profila Tehničar drumskog saobraćaja, Vozač motornih vozila i Vozač motornih vozila - instruktor

U verziji testova (2017) dodate su izmene koje se odnose na saobraćajnu signalizaciju i pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima! Sve slike su redizajnirane i uklonjeni su uočeni nedostaci iz prethodne verzije!